Turvallisuus, laatu sekä sitoutuminen ovat tunnusmerkkejä Rakennus JaHa:n asiakkaiden tyytyväisyyteen.
Osana jokaista hanketta, keskitymme innovatiivisiin lähestymistapoihin, ja siten säästämme asiakkaaan aikaa ja rahaa.
Kokemuksemme kaiken kokoisten hankkeiden loppuunsaattamisesta, on tehnyt meistä menestyvän rakennusalan palveluntarjoajan.

Rakennus JaHan maine perustuu hyvään laatuun, turvallisuuteen ja luotettavuuteen.
Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, avoimeen kommunikaatioon sekä yhteiseen tavoitteeseen viedä hanke loppuun turvallisesti ja huippulaadukkaasti.
Sitoutuminen hyvään laatuun on asia, josta me Rakennus JaHa:ssa voimme olla ylpeitä.

Rakennuspalvelumme kattaa:
-”Avaimet käteen” -rakentamisen;
-Rakennustoiminnan;
-Perustustyöt;
-Raivaus- ja purkutyöt;
-Putkistot, kunnallistekniikka;
-Maanrakennustyöt;
-Pihatyöt.